A prop teu - Ajuntament de Cornellà de Llobregat

QUÈ ÉS A PROP TEUA PROP TEU està dissenyat per millorar la ciutat i perquè els regidors i regidores, a peu de carrer, puguin escoltar, parlar i donar respostes a les preocupacions de la ciutadania.
Per dur a terme el projecte, s'ha distribuït Cornellà en 31 sectors de gestió de proximitat i s'ha dotat dels nous mitjans de comunicació que permeten les noves tecnologies.

A PROP TEU ha creat una plataforma digital amb l'objectiu de proporcionar una via de comunicació amb l'Ajuntament més propera, més àgil i més eficaç. És una finestra que posem a la teva disposició per comunicar incidències i plantejar queixes, suggeriments i propostes, que es gestionaran de forma centralitzada perquè arribin ràpidament al departament i als regidors responsables a fi i efecte de donar-te una resposta en el termini més curt possible.

A PROP TEU et permet plantejar a l'Ajuntament qualsevol qüestió que et preocupi, aprofitant les noves tecnologies (Facebook, Twitter, correu electrònic, SMS...) o per mitjà d'un formulari que et permetrà concretar el lloc i altres detalls de la teva consulta, i després fer el seguiment de com se soluciona.

És una nova eina que permet que tothom pugui treballar per millorar la nostra ciutat:

 • Apropant la gestió municipal a la ciutadania.
 • Donant una resposta ràpida, àgil i entenedora.
 • Avançant cap a una ciutat amb un concepte de desenvolupament intel·ligent, l'smart city, on la tecnologia ens ajudi a millorar el nostre entorn, la qualitat de vida i la convivència ciutadana.

COM FUNCIONA? QUÈ HE DE FER PER UTILIZAR EL SERVEI?

 • Entra al portal del servei A PROP TEU
 • Tria un dels canals de comunicació que t'oferim (Facebook, Twitter, correu electrònic, SMS o un dels formularis)
 • Als formularis, només és necessari omplir els següents camps de caràcter obligatori:
  • 1) Un nom i una forma de poder-nos posar en contacte (adreça electrònica, mòbil, telèfon fix ...)
  • 2) El lloc on es produeix el fet que comentes.
  • 3) La descripció del tema que t'interessa transmetre.
  • 4) Una clau de verificació, per evitar entrades automàtiques.
 • De forma optativa, el formulari et permet marcar un lloc en un plànol per concretar la situació dels fets que originen la teva consulta, o adjuntar documents i/o fotografies
 • Prem el botó Enviar que hi ha al peu de la pàgina del formulari. Rebràs una confirmació automàtica si la transmissió s'ha fet correctament.
 • Si utilitzes Facebook, Twitter, correu electrònic o SMS intenta precisar amb la màxima claredat les tres primeres dades perquè puguem atendre la teva petició amb celeritat.

SEGUIMENT DE LA CONSULTA

 • En un termini no superior a les 24 hores, rebràs un comunicat conforme s'ha rebut el teu missatge, amb un número de referència per poder consultar l'estat de la incidència.
 • La teva petició serà tramesa al servei, departament o regidor responsable i et donarem la resposta en el sentit que correspongui al més aviat possible.

A TENIR EN COMPTE

 • La utilització d'aquest sistema de comunicació no comporta l'obertura de cap expedient administratiu ni substitueix cap de les formes de recurs o reclamació previstes en l'ordenament jurídic vigent.
 • Si necessites contactar de manera urgent amb els serveis municipals, o en el cas d'una emergència, cal que truquis directament a l'Ajuntament de Cornellà (93 377 02 12) o a la Guàrdia Urbana (93 377 16 90 - servei 24 hores).

AVALUACIÓ DEL PROJECTE