Incidencies via publica no està disponible temporalment.

(*) Al omplir aquest qüestionari, autoritzo la incorporació de dades personals a la base de dades propietat de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb CIF P0807200A i domicili a la Plaça de l'Església, s/núm., 08940 Cornellà de Llobregat, d'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit presentat en el registre de l'Ajuntament.

Fundació Carles Pi i Sunyer Federació de Municipis de Catalunya Projecte reconegut pel Banc de Bones Pràctiques (BBP) del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer.